Konsultacje rozwojowe

Fundacja Leśne Dziki prowadzi konsultacje rozwojowe dedykowane dzieciom w wieku 0-6 lat. Prowadzi je doktor nauk o zdrowiu Joanna Nawrocka-Rohnka – fizjoterapeutka, dogoteraputka, specjalistka zdrowia publicznego, absolwentka osteopatii pediatrycznej, kursu NBO, SensiBaby oraz  szkoleń z zakresu wspomagania rozwoju dzieci. 

Czym są konsultacje rozwojowe?

To indywidualnie zaplanowana ocena funkcjonowania dziecka obejmująca różne obszary rozwoju takie jak: sfera fizyczna, sfera społeczna, sfera intelektualna, sfera emocjonalna. Konsultacje mają  na celu wyłapać pojawiające się trudności oraz znaleźć ich rozwiązane. Przekazane zalecenia będziecie mogli Państwo  od razu wprowadzić w życie i wspomóc rozwój swojego dziecka.

Po co są konsultacje rozwojowe?

Istotą konsultacji rozwojowych jest wyłapanie trudności rozwojowych tak wcześnie jak to możliwe. Pierwsze lata życia są niezmiernie istotne w kontekście przyszłego funkcjonowania. Drobne problemy we wczesnym dzieciństwie mogą wpływać na pisanie, mówienie, chodzenie czy też umiejętności społeczne. Wiele dzieci ma wyzwania rozwojowe, które rodzice mogą z powodzeniem przezwyciężyć wprowadzając drobne zmiany w codziennym funkcjonowaniu. Czasem potrzebna jest profesjonalna pomoc, jednak częściej działania rodziców są absolutnie wystarczające.

Jak wygląda konsultacja rozwojowa?

  1. Zostaniesz poproszony o wypełnienie kwestionariusza rozwojowego.
  2. Przeprowadzę obserwację dziecka podczas spontanicznej zabawy (ok. 30 minut), a następnie odbędzie się indywidualne spotkanie z dzieckiem nakierowane na ocenę wcześniej wyznaczonych obszarów (ok. 30 minut).
  3. Przedstawię wnioski z obserwacji i rozwieję pojawiające się wątpliwości.

Co otrzymujesz po wykonanej konsultacji?

Jako podsumowanie otrzymasz indywidualny opis obszarów na które warto zwrócić uwagę w funkcjonowaniu dziecka wraz z propozycjami jak je wspierać. Jeśli zajdzie taka potrzeba uzyskasz zalecenie wizyty u specjalistów, do których warto się udać, w celu wykonania pogłębionej diagnozy.